Blue Flower

  • Organizacija in izvedba raznovrstnih izobraževanj, ki prinašajo k razvoju podeželja,
  • Temeljno in aplikativno znanstveno raziskovanje, preučevanje in oblikovanje novih znanj in koncepcij in pripravo razvojnih rešitev glede na ugotovljene potrebe, probleme in zanimanja na področjih psihologije, psihoterapije, andragogike, socialnega dela, sociologije, ekonomije in drugih ved; izsledke zavod uporablja za lasten razvoj in razvoj sorodnih institucij ter posredovanje relevantnih spoznanj širši javnosti,
  • Razvoj in izpopolnjevanje znanstveno-raziskovalne metodologije oziroma preverja njene veljavnosti,
  • Objava izsledkov znanstveno-raziskovalnega in strokovnega dela,
  • Razvoj in izvedba izobraževanj, ki spodbujajo razvoj podeželja,
  • Razvoj in izvedba izobraževanj, ki spodbujajo razvoj socialnega podjetništva na podeželju,
  • Strokovno usposabljanje kadrov na realnih delovnih mestih,
  • Podpora ranljivim skupinam pri vključevanju na trgu delovne sile,
  • Sodelovanje v lokalnih, nacionalnih in mednarodnih projektih                                                 in
  • sodelovanje z gospodarskimi, kulturnimi, zdravstvenimi, izobraževalnimi in socialnimi organizacijami in posamezniki z namenom skupnega sodelovanja pri raziskovalnih, izobraževalnih in razvojnih nalogah; sodelovanje z zunanjimi sodelavci iz omenjenih strok in študijev (študenti različnih terapevtskih študijev, psihologije, pedagogike, andragogike in socialnega dela ter drugimi samostojni izvajalci in organizacijami).